Το Πρόγραμμα OPALESCE

Το Πρόγραμμα OPALESCE

Το πρόγραμμα “OPALESCE” είναι μια διεθνής κοινοπραξία που υπάγεται στο πρόγραμμα ERASMUS+ και επικεντρώνεται στο Στρατηγικό Συνεταιρισμό για την εκπαίδευση ενηλίκων. Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι πέντε και προέρχονται από τέσσερεις χώρες: Γερμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Κύπρο.

Στόχος του προγράμματος OPALESCE είναι η δημιουργία ενός συστήματος εκμάθησης που να απευθύνεται σε ενήλικες και το οποίο θα τρέχει σε φορητές συσκευές και θα κατεβάζει περιεχόμενο ανοικτής μάθησης από μια πλατφόρμα απευθείας σύνδεσης. Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 36 μηνών. Το σύστημα θα ενσωματώνει διάφορες μορφές των μέσων ενημέρωσης και διαδραστικότητας σε μια καινοτόμο μορφή ‘μικρό-κεφαλαίου’ κατάλληλης ακόμα και για συσκευές με μικρή οθόνη όπως έξυπνα κινητά τηλέφωνα και αρκετά εύκολο να χρησιμοποιηθεί ενστικτωδώς. Η ιδέα είναι να παρέχεται περιεχόμενο μάθησης σε μικρά κεφάλαια που να εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη, και ο χρήστης να μπορεί να πηγαίνει στην επόμενη σελίδα με ένα σύρσιμο της οθόνης από δεξιά στα αριστερά σχεδόν όπως γυρίζει μια σελίδα ενός βιβλίου. Σύροντας από αριστερά στα δεξιά θα φέρει το χρήστη στην προηγούμενη οθόνη.

Η Ingenious Knowledge έχει δημιουργήσει μακέτες οθονών για να εξηγήσει την ιδέα οι οποίες συζητήθηκαν μεταξύ της κοινοπραξίας και παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:/ingeniousknowledge.com/OPALESCE

Η κοινοπραξία πιστεύει ότι σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ένα τέτοιο σύστημα έχει τεράστιες δυνατότητες χάρη στην δυνατότητα επέκτασης αυτής της προσέγγισης. Επί πλέον οι συνεργάτες διαβλέπουν το αυξανόμενο ενδιαφέρο ηλικιωμένων στην τεχνολογία και είναι πρόθυμοι να παρουσιάσουν ένα αποτέλεσμα το οποίο πράγματι θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά γι’ αυτούς.

Μέχρι το τέλος του προγράμματος το ίδιο το πρόγραμμα θα μπορεί να τρέχει από μόνο του ως ένα ελεύθερο σύστημα ανοικτό για τον καθένα που θα μπορεί να οδηγεί σε μάθηση μέσω φορητών συσκευών.