Εργαστήρια OPALESCE

 

Εργαστήρια OPALESCE

Εργαστήρια OPALESCE

Προκειμένου να εξασφαλισθεί αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία κατά τη διάρκεια του όλου προγράμματος είναι σημαντικό να συμφωνηθούν κανόνες μεταξύ των συνεργατών της κοινοπραξίας. Η επικοινωνία και η συνεργασία θα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεις με μέσω του διαδικτύου και με προσωπικές συναντήσεις όλων των συνεργατών του προγράμματος.

Με πέντε προσωπικές συναντήσεις οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να συναντώνται και να εργάζονται μαζί άμεσα.

1η Συνάντηση στην Πορτογαλία, Σεπτέμβριος 2014

2η Συνάντηση στην Ελλάδα, Μάρτιος 2015

3η Συνάντηση στη Γερμανία, Σεπτέμβριος 2015

4η Συνάντηση στην Κύπρο, Σεπτέμβριος 2016

5η Συνάντηση στην Πορτογαλία, Ιούνιος 2017

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, αποτελέσματα και παρουσιάσεις μπορείτε να κατεβάσετε από την περιοχή λήψης αρχείων της ακόλουθης ιστοσελίδας: πατήστε εδώ

Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στην Κολωνία της Γερμανίας το χειμώνα του 2015.