Λήψη του Εργαστηρίου 2: Αθήνα

2η Συνάντηση στην Ελλάδα, Μάρτιος 2015

 

Κατά τη συνάντηση αυτή οι συνεργάτες θα ασχοληθούν με το εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει λεπτομέρειες και έγγραφα αναφορικά με την έννοια της εκμάθησης με τη μέθοδο του μικρό-κεφαλαίου (Ο1-Ο4). Με βάση αυτή την έννοια θα κάνουν έναρξη της παράλληλης ανάπτυξης της διαδικτυακής πλατφόρμας (Ο2) και την εφαρμογή της μάθησης με τη χρήση κινητής συσκευής (Ο3)

 

Λήψη του δεύτερου εργαστηρίου:
Minutes of the partner-meeting in Athens

Presetation: General Issues

Presentation: Micro Unit Handbook

Presentation: Micro Unit evaluation-results