Γνωστοποίηση και νομική ανακοίνωση

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email): marc beutner (at) uni-paderborn de

Υπεύθυνος σύμφωνα με § 10 MDStV: Univ.Prof. Dr. M. Beutner

Αποποίηση Ευθυνών: Παρά τον ενδελεχή έλεγχο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσεων. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο συνδεδεμένων σελίδων.

Το πρόγραμμα OPALESCE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πρόγραμμα EU Erasmus +

Δράση Κλειδί:

Συνεργασία για καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Δράση:

Στρατηγικές Συνεργασίες

Πεδίο:

Στρατηγικές Συνεργασίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων