Δεύτερη Συνάντηση Συνεργατών στη Ελλάδα, Αθήνα

Αγαπητοί ακόλουθοι του OPALESCE,

Το πρόγραμμα τρέχει και προχωρεί καλά και έχει γίνει πολλή εννοιολόγηση ως επίσης και αρκετή εργασία που αφορά την  αξιολόγηση του προγράμματος σε ένα συγκριτικά αρχικό στάδιο ενός τριετούς προγράμματος.

Σήμερα, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι η κοινοπραξία συμφώνησε όπως η επόμενη συνάντηση των συνεργατών και το εργαστήρι διεξαχθούν στην Αθήνα στα γραφεία των συνεργατών μας του Δημοκρίτου. Η συνάντηση θα διεξαχθεί από τις 15 μέχρι τις 17 Ιουλίου 2015.

Η συνάντηση θα αποτελέσει ορόσημο όσον αφορά τη συμπλήρωση του ούτω καλούμενου Σχεδιασμού της ¨Έννοιας της Μάθησης (Learning Concept Design) και των Συστημάτων Διαλογικού Έργου (Interactive Task Systems).  Και τα δύο περιλαμβάνονται σε ένα έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει διάφορες πτυχές διδακτικών κριτηρίων, παιδαγωγικά, εκπαίδευση ενηλίκων και τα κριτήρια σχεδιασμού και έννοιες των μαθησιακών μέσων (Μικρό-Κεφαλαίων) που θα είναι διαθέσιμα μέσω του εξ αποστάσεως μαθησιακού συστήματος. Επί πλέον έχουμε σκιαγραφήσει μια έννοια για το πως οι μαθητές θα αλληλεπιδρούν με το σύστημα η οποία πρωτίστως θα βασίζεται σε διάφορες μορφές αξιολόγησης. Αυτό το κείμενο θα αποτελέσει την κεντρική βάση δια το Εγχειρίδιο το οποίο αποτείνεται σε δημιουργούς των μηχανισμών και θα τους βοηθήσει να δημιουργήσουν ηχητικούς και ποιοτικούς μηχανισμούς.  Η συνάντηση στην Αθήνα θα αποτελέσει το αρχικό σημείο για τη δημιουργία αυτού του εγχειριδίου.

Μέχρι τότε ο Σχεδιασμός της Μαθησιακής Έννοιας (Learning Concept Design) και του Συστήματος Διαλογικού Έργου (Interactive Task Design) έχουν αξιολογηθεί εντός της κοινοπραξίας του προγράμματος σε δυο διαφορετικούς κύκλους εργασιών με μαθητές ενήλικες και αντίστοιχα και με ηλικιωμένους.

Θα σας κρατούμε ενήμερους και θα σας πληροφορούμε για την πρόοδο του προγράμματος.

Με τους χαιρετισμούς μου

Matthias T.

Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε χωρίς κατηγοριοποίηση τις 27 Μαΐου 2015 από Matthias Teine.

 

Καθοδήγηση Δημοσίευσης

-OPALESCE- Ένα σπουδαίο ξεκίνημα σε ένα ενδιαφέρον Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

 

OPALESCE – Ένα σπουδαίο ξεκίνημα σε ένα ενδιαφέρον Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Αγαπητοί συνεργάτες του προγράμματος OPALESCE
Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι αναγνώστες
Σήμερα είμαστε σε θέση να εισαγάγουμε το πρόγραμμα OPALESCE – Διαδικτυακή Πύλη και Ενεργό Σύστημα Εκμάθησης για Ηλικιωμένους στην Ευρώπη
Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 01/09/2014 και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη πραγματικότητα βρισκόμαστε στο στάδιο της αρχικής σύλληψης του προγράμματος.

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας στείλω τις καλύτερες ευχές
εκ μέρους του συντονιστή RUTIS από τη Πορτογαλία, του συναδέλφου μου Rasmus Pechuel από το Ingenious Knowledge και του εαυτού μου, Marc Beutner, κάτοχου της Πανεπιστημιακής έδρας στην Εκπαίδευση για Επιχειρήσεις και στο Ανθρώπινο Δυναμικό, καθώς και εκ μέρους εκείνων που συνέλαβαν την ιδέα και εκείνων που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό αυτού του ERASMUS+ προγράμματος.
Η ομάδα του OPALESCE θα ευχαριστηθεί να έχει τα σχόλια σας και θα είναι ευτυχής να συζητήσει μαζί σας τη σημασία της ενεργής μάθησης για τους Ευρωπαίους ηλικιωμένους.

Με τους χαιρετισμούς μου,

Marc Beutner